C o n t a c t  U s


ติดต่อเราได้ที่

82/11-14 Ratchaprarop Rd., Phaya Thai, Bangkok 10400


Tel : 065 992 9156

Line : @republicaa

FB : republicaa

IG : republicaa.th


Hi@theideaessential.com


google mapนโยบายการคืนเงินและเปลี่ยนสินค้า

ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกค้าทุกท่านจะได้รับความพึงพอใจสูงสุดจากการซื้อสินค้า ในกรณีสินค้าที่ท่านซื้อไปเกิดชำรุดเสียหายเนื่องจากความผิดพลาดของทางเรา เรายินดีคืนค่าเงินสินค้าภายใน 3 วัน หลังจากลูกค้าได้รับสินค้า โดยที่สินค้าเป็นราคาปกติ ไม่รวมสินค้าที่เข้าร่วมรายการพิเศษต่าง ๆ และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

 

เงื่อนไขและข้อตกลงในการขอคืนเงินสินค้า

 • สินค้าชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ได้วันที่ผู้ซื้อได้รับสินค้า โดยที่ผู้ซื้อต้องแสดงหลักฐานยืนยันความเสียหายของสินค้า หรือจากการขนส่งสินค้า

 • ได้รับสินค้าไม่ตรงกับคำสั่งซื้อหรือใบเสร็จ

 • สินค้ามีปัญหาภายใน 3 วันที่ใช้งาน

 • ต้องการเปลี่ยนประเภทสินค้า รุ่น หรือสี บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสินค้าที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าสินค้าที่ทำการสั่งซื้อ และยังไม่ได้แกะสินค้าออกจากบรรจุภัณฑ์ โดยผู้ซื้อต้องทำการรับผิดชอบชำระส่วนต่างของสินค้า และชำระค่าจัดส่งสินค้าเอง

 

 

เงื่อนไขบริษัทฯ จะไม่ดำเนินการจัดส่งสินค้า และทำการคืนเงิน 

 • กรณีที่เกิดขึ้นจากสินค้าหมด (เช่น สินค้าหมด Stock, สินค้ายกเลิกการผลิตฯ)

 • กรณีที่เกิดขึ้นจากราคาสินค้าที่ระบุทางหน้า Website ไม่ถูกต้อง หรือไม่ตรงกับราคาที่จำหน่ายจริง

 • กรณีที่เกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย ที่อาจเกิดขึ้นได้

 

ขั้นตอนในการคืนเงินและเปลี่ยนสินค้า

 • แจ้งความประสงค์ที่ต้องการขอคืนเงิน หรือ เปลี่ยนสินค้า  ติดต่อเจ้าหน้าที่โทร  065-9929156

 • รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่

 • นำสินค้าที่ต้องการขอเงินคืน หรือเปลี่ยนสินค้า พร้อมกล่องที่มีตราประทับและรหัสบาร์โค้ดของบริษัทขนส่ง ใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษี ติดต่อที่ :  ในช่วงเวลาทำการปกติ วันจันทร์-เสาร์ เวลา 10.00 - 18.00 น.

 • เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะทำการติดต่อกลับภายใน 3 วันทำการ หลังจากตรวจสอบข้อมูลและยืนยันสถานะ 

 

ที่อยู่สำหรับติดต่อ

บริษัท พีเอ็นซี รีพับบลิกา จำกัด  (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 288,292-294 ถนนพาหุรัด แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200


PNC REPUBLICA CO.,LTD. (Head Office)

288,292-294 Phahurat Road, 

Wangburapapirom, Pranakorn, Bangkok 10200


Republicaa  ร้านผ้าม่าน ผ้าม่านกันยูวีม่านม้วน
ผ้าม่านสำเร็จรูป ม่านมอเตอร์ มู่ลี่ ม่านม้วน Sunscreen
Tel : 0659929156
Line : 
@republicaa
Facebook : 
republicaa
IG : 
republicaa.th
Republicaa  Curtain Design 
82/11-14 ถนนราชปรารภ, 
เขตพญาไท, กรุงเทพฯ 10400